ШКОЛА ПО АЛПИНИЗЪМ И КАТЕРЕНЕ

КУРС ПО АЛПИНИЗЪМ НАЧАЛНО НИВО

Курсът акцентира върху правилното боравене с алпийската екипировка, похватите за осигуряване по време на катерене, начините за преодоляване на естествени скални форми, работата с така наречените “джаджи”, избягване на опасностите в планината. След този курс, ще придобиете умения за правилно и надеждно изграждане на площадки, спускане на рапели, движение по парапет, спасителни способи.
Този курс е подходящ за всички, които имат желание да се занимават с катерене и алпинизъм или просто желаят да опитат нещо различно, модерно и интересно.

ПРОДЪЛЖЕТЕ НАДОЛУ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!