Изкачване на Зъба на Враца – въведение в техничното катерене

25 март | 01 април | 21 април | 13 май | 10 юни