Изкачване на Зъба на Враца – въведение в техничното катерене

12 ДЕКЕМВРИ