ШКОЛА ПО АЛПИНИЗЪМ И КАТЕРЕНЕ

ДВУДНЕВНО ЛЕДЕНО КАТЕРЕНЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ