КАМЕНИШКА КУКЛА

ИЗКАЧВАНЕ ПО ТЕХНИЧНИЯ СЕВЕРОЗАПАДЕН РЪБ