ВРЪХ КАМЕНИЦА

КЛАСИЧЕСКИ ТЕХНИЧЕН ТРАВЕРС ПРЕЗ МАЛКА КАМЕНИЦА
18-19 МАРТ