МАЛЬОВИЦА ПО СЕВЕРНАТА СТЕНА

КОРОНАТА НА АЛПИЙСКИТЕ КЛАСИКИ

Черния триъгълник на Мальовица, безпощадно доминира пейзажа над люлката на българския алпинизъм и той приковава очите още щом стигнеш паркинга на ЦПШ.

Почти отвесни плочи, технични винкели и камини, и предизвикателни тавани преобладават, в това владение на вертикалния гранит.

Макар модерните техника и екпировка за катерене да са смекчили малко нрава и, стената на Мальовица все още пази осанката си на див звяр, и с всеки предизвикателен пасаж ти дава да разбереш, че ще трябва да си точно толкова сърцат, колкото Коста Саваджиев и Георги Стоименов през 1938г.

Острите форми и наситената с премеждия история на този бастион, така дръзко хвърлят ръкавицата в лицето ти, че не намираш покой, докато най-сетне не се решиш:

„По дяволите, ще изкатеря тази стена!“

Ела с нас! Наслади се на едно преживяване с верни приятели, споделено на тази неповторима арена на алпинизма – стената на Мальовица

ВАЖНО: За да участваш в тази програма е нужно да имаш добър опит в катеренето на скала и осигуряването на водач на свръзка (долна осигуровка), както и да катериш спокойно категория 5в/5с на скала.

Продължи надолу за повече инфо!