Северният ръб на Марков камък – въведение в алпинизма на Враца

12 ДЕКЕМВРИ