MULTIPITCH – КУРС ПО КАТЕРЕНЕ НА ДЪЛГИ БОЛТИРАНИ МАРШРУТИ

23-25 СЕПТЕМВРИ