МУРАТОВ ВРЪХ

ТРАВЕРС ОТ ХВОЙНАТИ ВРЪХ ПО ТЕХНИЧНИЯ СЕВЕРЕН РЪБ