Доклад за снежната обстановка в Пирин от 15.12.2019г

Информацията е събрана от хора на терен, от следните маршрути, и важи САМО за тях:
– връх Вихрен – Джамджиев ръб
– връх Вихрен – Северен гребен
– траверс вр. Вихрен – Хвойнати връх – Муратов връх по северен ръб
– Муратов връх източен ръб (слизане)
– траверс вр. Вихрен – вр. Кутело – вр. Бански суходол – заслон Кончето
– връх Тодорка, северен ръб
– хижа Беговица – Беговишка порта – заслон Тевно езеро – Мозговишка долина – х. Беговица

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА
В събота – 14 декември – цялата планина е затворена от плътни облаци през по-голямата част от деня. Височината на базата им е около 1900-2200м.
Нулевата изотерма е над 2500м. Температурната амплитуда през деня е голяма.
През целия ден по склоновете над 2400м работи силен вятър (над 40км/ч) от югозапад – запад.
Силните ветрове, с пориви над 80км/ч продължават до около 09:00 на 15 декември, след което утихват до полъх около 15км/ч и посоката им се обръща на северна.
На 15 декември температурната амплитуда също е голяма. Максималната температура достига 6° С на височина 2900м.

СНЕЖНА ОБСТАНОВКА
Средна дебелина на снежната покривка:
До 20см под 2400м и около 50см над 2400м.
По маршрута х. Беговица – Беговишка порта се наблюдава средна дебелина на покривката от 40см.
Дебелината на снега достига до около метър в улеи и подветрени (с източно и северно изложение) форми на релефа.

Към 13.12 горния слой на снега в цялата планина представлява кора от 1см до 4см дебелина, а под кората е снежна захар.
По специфични издадени форми на релефа, през нощта и в ранните часове на деня, снега е фирнован в дълбочина. Такива места, например са 100те вертикални метра от захода към Джамджиеви скали и южния ръб на вр. Кутело. И на двете места снега е с под 20см.

НАБЛЮДАВАНИ ПРОМЕНИ И СЪБИТИЯ
Предвид голямата температурна амплитуда, през последните два дни, снега над 2300-2400м променя консистенцията си от твърд фирн през нощта и ранните часове на деня, до мека киша в следобедните часове.
Източните и южните склонове претърпяват най-голяма трансформация, а при северните почти не се наблюдава промяна в снега през деня. Повърхностната кора запазва своята твърдост през целия ден на височина над 2400м.
Нямаме информация за склонове със западно изложение.

На много места около описаните маршрути се наблюдават отцепвания и свличания на снежни дъски с около 10см дебелина и неголяма площ, по склонове с всякакво изложение. Късно следобед на 15.12 по улеи с източно изложение са наблюдавани и малки изтичания с начало от камъни.

УСЛОВИЯ ПО МАРШРУТИ ЗА АЛПИЙСКИ ИЗКАЧВАНИЯ И ТРАВЕРСИ
В неделя са осъществени успешно преминавания по Джамджиев ръб (2 свръзки) и северен ръб на вр. Вихрен (1 свръзка от четирима), както и на траверса вр. Вихрен – вр. Кутело – з. Кончето (1 свръзка), и на вр. Тодорка по северния ръб откъм пистите.
Всички свръзки докладват добри, но не оптимални условия за преминаване.

По Джамджиев ръб снега все още е мек. В тясната част на ръба над Джамджиеви скали е плитък, но с добра консистенция в ранните часове на деня. По стръмния склон под финалния върхов ръб е кора върху мек сняг. Финалния ръб към върха е предимно мека навявка, на места се затъва до метър. Оформянето на козирки над „Фунията“ на северната стена е започнало. На върха има около метър сняг.

Северен ръб на Вихрен:
От премката в началото на маршрута до скалния пасаж е почти фирновано. Скалите са навяти с малко сняг, който обаче не е споен със скалата. Условията по нея са микстови до категория М3. Средната, най-тясна част на ръба е мек сняг. Има и малки козирки. Участъците със северно изложение са започнали да се фирноват, но на места се пропада до коляно. В горната, финална част от маршрута се затъва до коляно – снегът е кора върху меко – като цяло неприятно за движение.

Муратов връх
Клековете по ръба между Хвойнати връх и Муратов връх, типично за толкова рано през сезона правят минаването неприятно, а снега и по този маршрут е предимно кора върху мек сняг.
Свръзката е слязла от върха по източния му ръб към Муратово езеро като отново споделят за много неприятно преминаване.

Сходни са условията и по ръба на вр. Тодорка – кора върху мек сняг с елементи на неприятен клекинг.

Южния ръб на Кутело е добре фирнован в по-голямата си част, но снега по целия траверс от върха до заслон Кончето е около 3-4см дебела кора върху захар, която изобщо не е добре споена със скалата. Преминаването на най-тесния участък по въжения парапет е неприятно и донякъде опасно.

УСЛОВИЯ ПО МАРШРУТА Х. БЕГОВИЦА – З. ТЕВНО ЕЗЕРО

В събота (15.12) двама планинари се насочват от х. Беговица към заслон Тевно езеро с намерение да продължат на следващия ден (15.12) през Мозговишка порта и Чаирски ез. към заслон Спано Поле и обратно към х. Беговица.
Въпреки ниската видимост в събота, двамата достигат безпроблемно до Беговишка порта и започва спускане към заслон Тевно езеро като спазват голяма дистацния помежду си.
Преминавайки през склон с наклон над 30° и изглеждащ равен, без вдлъбнати форми, двамата предизвикват пукнатина в снега, дълбока около 25см и дълга над 20м, и склона „издиша“. Изложението на склона е северозападно.
Очевидно са попаднали в сериозна снежна дъска, която е „заравнила“ и скрила опасния терен.
Групата реорганизира движението си и достига заслон Тевно езеро по относително по-безопасен терен.

Място на разпукване на склона под Беговишка порта на 14.12

На следващия ден, при отлична видимост, наблюдават свличания на малки снежни маси на всякакви изложения склонове – предимно тънки дъски – които вероятно са се случили предния ден. Също така докладват, че през голяма част от маршрута им на движение са чували „издишащи“ звуци от рязко „слягане“ на снежната покривка.
Двамата изоставят първоначалния план за преминаване през Мозговишка порта поради повишената опасност. Твърде опасно е и да се върнат назад по пътя си. Затова предприемат слизане към х. Беговица през долината на Мозговишка река и достигат хижата по-късно в същия ден.

Докато са на терен, правят следния снежен профил на склон с
югоизточно изложение:
Дълбочина: около 50см
1 – най-горен слой навявка – 15см
2 – кора с голяма твърдост и 3см дебелина
3 – захар – 15см
4 – кора с голяма твърдост и 3см дебелина
5 – консистенция между захар и влажен сняг – 15см

ОБОБЩЕНИЕ
Въпреки сравнително добрите условия за изкачвания по ръбовете на 15 Декември, няколко големи червени лампи светят предупредително.

1. Много силния вятър през последните дни пренесе значителни количества сняг! Макар посоката му да беше предимно юг и запад, по местата с изразен алпийски характер има снежни дъски по склонове с всякакво изложение, заради силните турбулентни въздушни потоци.

2. Наблюдавани са вече случили се спонтанни свличания от т.нар. „спусъци“ и по подветрен терен. Ясен сигнал, че лавинната опасност по тези и подобни на тях места е завишена, и може преминаване от хора да задейства лавина.

3. От 13.12 се наблюдава рязко затопляне, което се очаква да продължи през цялата следваща седмица. Макар че това * евентуално може и да има * заздравяващ ефект върху снежната покривка, ако е комбинирано с добро замръзване на снега през нощта, то голямата дневна температурна амплитуда е сериозен повод за притеснение, особено за маршрути, минаващи под вдлъбнати форми на релефа – например стръмни улеи. Това включва една голяма част от заходите към обекти за алпийски изкачвания в района на х. Вихрен, х. Демяница и з. Тевно езеро

Очакваното през следващата седмица затопляне вероятно ще фирнова снега добре и ще направи условията за катерене още по-приятни при добър тайминг на свръзките.

При такъв развой на условията и евентуален последващ обилен валеж, обаче, може опасността от лавини да стане много сериозна. Следващия уикенд също се очакват много силни ветрове в петък и събота, и извествно количество нов сняг в четвъртък и неделя.

Информацията е от:
Димитър Колешев
Пенчо Попадиин
Антон Башев
Бранислав Бранков
Александра Захариева

Автор: Бранислав Бранков
Планински водач със силен афинитет към студени, далечни и трудни маршрути. Брани има над 10г опит в родните планини, четири сезона и две експедиции в Патагония, редица изкачвания в Алпите и перуанските Анди. Той също така е част от екипа, работещ по проекта Pirin: Mountaineering и основател на Big Ice Expeditions – проект, целящ изкачвания и траверси по най-техничните и недостъпни ледени полета на планетата. През Октомври 2018г екипът на Big Ice стават първите и единствени българи, успешно прекосили автономно най-големите ледени шапки на Исландия.
Брани също така е фотограф и тандемен инструктор по Skydiving.

***

Ако ви харесва това, което правим, имате мнение, конструктивна критика или препоръка, можете да ни последвате в Instagram и Facebook.
Също така, можете да ни черпите един хубав планински чай и да подкрепите делото ни, дарявайки 1EUR през този бутон ^_^

TeaCup_Button