ШКОЛА ПО АЛПИНИЗЪМ И КАТЕРЕНЕ

КУРС ПО АЛЛИНИЗЪМ ЗА НАПРЕДНАЛИ

Този курс е единствен по рода си в България. Програмата му събира опита и методиката на Национална спортна академия и IFMGA – световната федерация на асоциациите на планинските гидове. Целта му не е да надгради вашите физически умения и възможности, а всичко останало – техническите умения за боравене с инвентар, психическата издръжливост и уменията за импровизация, както и да разшири спектъра от техники и тактики за преодоляване на големи стени.
Акцентите отново ще паднат върху безопасност, най-вече като превенция на инциденти, но и като реакция при такива!
Вярваме, че програмата на курса ще ви предложи не само непосредствена информация, а ще усъвършенства и правилния причинно-следствен стереотип на мислене, който е изключително необходим при разрешаването на сложни ситуации по вертикала, където импровизацията е неизбежна, поради винаги различните условия.

ПРОДЪЛЖЕТЕ НАДОЛУ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!