ШКОЛА ПО АЛПИНИЗЪМ И КАТЕРЕНЕ

ЗИМНО ПЛАНИНАРСТВО – ПЪРВО НИВО

Това е най-комплексно структурираният и най-добре провеждан курс по зимно планинарство у нас. Разделен е условно на практики през деня и лекции през деня и вечерта като се разглеждат всички аспекти на зимното планинарство. Завършвайки този курс, вие ще усвоите ключови умения за самозадържане при падане, изграждане на ефективна осигурителна система на снежни склонове, и разчитане и успешно придвижване през разнпообразните зимни форми на планинския релеф.

Продължете надолу за повече информация!