СЕВЕРНИЯ РЪБ НА ТОДОРКА

ЗИМЕН АЛПИНИЗЪМ ЗА НАЧИНАЕЩИ