ТРАВЕРС АМБАРИЦА – БОТЕВ

СТАРОПЛАНИНСКАТА КЛАСИКА ЗА ИСТИНСКИ ПЛАНИНАРИ