Изкачване на Зъба на Враца – въведение в техничното катерене

16 април | 21 април | 13 май | 10 юни